Operater mobilnega omrežja, A1 Slovenije d.d.
Na vrhu